İnsan Kaynakları Danışmanlığı

danismanlik

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Entelektüel sermaye yani insan gücü bir kurumun başarısındaki en önemli faktördür. Dolayısıyla bir kurum için en doğru adayların en profesyonel şekillerde doğru görevlere yerleştirilmesi İnsan Kaynaklarının en önemli görevi ve stratejik insan kaynakları planlamasının en önemli işlevlerinden biridir. Araştırmalar sonucu görülmüştür ki başarılı insan kaynakları politikalarının ve İK departmanı alt yapısının varlığı bir kurumun başarısı ile doğru orantılıdır. ICT Trend Academy İK Danışmanlık personel seçme ve yerleştirme hizmeti ile profesyonel insan gücünü keşfetmek, bu gücü doğru yerde ve en doğru biçimde müşteri firmaları adına doğru işe doğru çalışan alımını temel ilke olarak benimsemiştir.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Etkin ve şirket üst yönetimlerinin beklentilerine uygun, ihtiyaca dayalı bir eğitim ve gelişim yönetimi sürecinin kurulması amacı ile başta eğitim ihtiyaç analizi, eğitim uygulamaları, eğitim sonrası etkinlik değerlendirme konuları olmak üzere, insan kaynakları yönetimi süreçleri ile ilişkilendirerek en doğru hizmeti profesyonel danışmanlarımız ile birlikte kurguluyoruz.

KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer Yönetimi faaliyetleri ise çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerletme faaliyetlerinin planlamasıdır. Kariyer Yönetimi işe başlama, atama/ terfi/ transfer iş/ alan değişikliklerini kapsar. Sağlıklı şekilde gerçekleştirilen Kariyer Yönetimi çalışmaları çalışan memnuniyetini artırarak, kişinin kurumda daha kalıcı olmasını sağlar. Bu nedenle; çağdaş yönetim uygulamaları kapsamında hızla yerini alan bir faaliyettir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Çalışanların performansları, kurumların iş sonuçlarının iyileşmesine ve kurumların hedeflerine ulaşmasına ne derece katkı sağladığı ile ölçülür. Birey ve şirket performansını iyileştirmeyi hedefleyen performans yönetimi ile şirket hedefleri ile ilişkilendirilmiş ve buna hizmet edecek şekilde tasarlanmış bireysel hedefleri belirlemek, performans yönetiminin önemli bir aşamasıdır.

GÖREV TANIMI

Görev Tanımı bir kuruluşun üst düzey yöneticilerinden başlayarak en alt düzey çalışanına kadar (kaliteyi uygulayan, etkileyen ve doğrulayan herkes) bütün personelin kime bağlı çalıştığı, görevi, sorumluluğu ve yetkilerinin tanımlandığı dokümanlara verilen isimdir. Danışmanlık hizmetimi kapsamında işletme bünyesinde yer alan tüm işlerle ilgili bilgiler toplanarak iş analizleri yapılmakta ve görev tanımları oluşturulmaktadır.

İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ

Küresel rekabetin inanılmaz derecede hızla ilerlemesi, işletmelerde kalitenin ön plana çıkmasını sağlarken bir taraftan da bazı işletmelerin kapanmasına yol açıyor. Güçlü, kararlı bir duruş sergileyen ve aynı zamanda ne istediğini bilen işletmeler rekabet karşısında sürekli kendisini güncelleyerek ayakta kalmayı sağlar. Kendini güncellemeyen ve değişime hızlı bir biçimde entegre olamayan işletmeler maalesef rekabete yenik düşer. İşveren markası yönetimi, işletmelerin rakiplerinden farklılaşmasına odaklanması sürecinde sadece mal ve hizmet farklılığı yaratarak değil, mevcut çalışanların ve potansiyel işgücünün beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturulan örgüt kültürü ve insan kaynakları faaliyetleri açısından yönetme biçimidir.

İŞ ANALİZİ

İş Analizi, insan kaynakları süreçlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. İşe alım, iş değerleme, performans değerlendirme, organizasyonel gelişim, eğitim ve kariyer gibi süreçlerde iş analizinden çıkan sonuçlar ışığında bu süreçler yürütülmektedir. Örneğin işe alım sürecinde işi doğru analiz ederek ilgili pozisyon için aradığımız personelin gerekli niteliklerini iyi bir şekilde belirlememizi sağlar, ücretlendirme süreci için daha objektif ve adil bir yaklaşım sağlamamıza olanak tanıyan bilgileri bize sunar. Çalışan verimliliğini arttırma yolunda doğru pozisyon için doğru çalışma şartları oluşturmamızı sağlar. Ayrıca hangi personelin hangi eğitimlere ihtiyacını olduğunu tespit etmemize olanak tanır. Özetle iş analizi süreci, insan kaynakları yönetiminin temelidir ve insan kaynakları fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde ilerletilebilmesi için iş analizleri çok büyük önem taşımaktadır.

PRİM VE ÖDÜLLENDİRME YÖNETİMİ

İşletmeler için en önemli kavramlardan biri verimliliktir. Verimlilik ise büyük oranda, çalışan bağlılığı ile birlikte ortaya çıkar. Bu nedenle, verimlilik artışı isteyen işletmeler için çalışan bağlılığını sağlamak önemli bir konudur. Günümüzde, çalışanların yarıdan fazlasının işletmeye bağlılık hissetmediği göz önünde bulundurulursa, bu konunun önemi daha kolay anlaşılır. Ödüllendirme, kariyer yönetiminden bir noktada ayrılmaktadır. Terfi ettirme, atama gibi süreçler kariyer yönetimi içinde yer alırken, iş görenlere hem maddi hem de manevi birtakım iyileştirmeler yapmak veya sunmak ödüllendirme sistemi içinde yer almaktadır. Prim ve Ödüllendirme Yönetiminin amacı çalışanların bağlılığını, memnuniyetini, arttırmaktır. Bu doğrultuda şirketimizin ve İnsan Kaynaklarının stratejileri hedefler ile paralel, yeni yetenekleri kazanmayı, çalışanlarının bağlılık seviyesini ve performanslarını arttırmayı hedefleyen ücretlendirme ve ödüllendirme modelleri uygulanmaktadır.

İletişim

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Piazza AVM No:69C/222 34846
                                                                                                 Maltepe/İSTANBUL  
  • T : 0850 4660428
  • E : info@icttrendacademy.com.tr