Eğitim Hizmetleri

Şirket içi yeteneklerden en iyi şekilde yararlanmak, işe alım maliyetlerinde azalmaya neden olan akıllı bir iş stratejisidir. Şirketler, işlerinde kalmak isteyen ve gelişime açık çalışanlarla büyür. Bu gerçekten bir kazan-kazan senaryosudur.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Eğitim programınızı bir masraftan
bir 'yatırıma' dönüştürün

Kurumsal Eğitim, çalışanları eğitmek için tasarlanmış faaliyetler sistemidir. İşverenlere yardımcı olurken, mesleki ve kişisel olarak ilerlemek için bilgi ve becerileri edinmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olduğu için çalışanlar için de faydalıdır.

İşgücünü eğitme sorumluluğu genellikle daha büyük şirketlerde geliştirme veya yetenek ekipleri ve daha küçük şirketlerde insan kaynakları tarafından üstlenilir.

VICE CHANCELLOR

İYİ BİR EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Kuşkusuz, her bireyin iyi bir eğitim programını nelerin oluşturduğu konusunda bir fikri vardır. Gerçek şu ki, ideal eğitim programını nelerin oluşturduğuna dair kesin bir model yoktur. Bununla birlikte, sektör, çalışan büyüklüğü, programın amacı, coğrafya ve demografi iyi bir eğitim programının belirleyicileridir

Uygunluk ve İhtiyaç: Çalışanlarınıza sunduğunuz deneyim ve bilgiler, günlük iş faaliyetlerine uygulanabilir olmalıdır. Bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalı ve hızlı öğrenmeleri ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için sindirimi kolay olmalıdır. Kimlerin eğitilmesi gerektiğini, hangi konularda ve becerilerde eğitilmeleri gerektiğini de doğru belirlemek zorunludur. Örneğin, memnun olmayan müşterileriniz varsa, satış ekibiniz için bir müşteri hizmetleri eğitimine ihtiyacınız olabilir. Ancak, şirketiniz bir birleşme sürecinden geçiyorsa, Yöneticileri Değişim Yönetimi konusunda eğitmeniz gerekebilir.

Uyum: Çalışanlarınızı eğittiğiniz her şey kurumsal hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. Çalışanlarınıza bunun yerine hangi eğitimi istediklerini veya ihtiyaç duyduklarını sormayın, iş sonuçlarının ne olduğuna odaklanın ve ardından bu sonuçlara ulaşmak için gereken yetenekleri belirleyin. Ardından, çalışan tabanınız tarafından hangi özel beceri setlerine ihtiyaç duyulduğuna ve oluşturmanız gereken öğrenme deneyimi türlerine toplu olarak karar verebilirsiniz.

Hedef odaklılık: Eğitim programlarını yapılandırırken, hedef odaklı olduklarından ve seçilen temel performans göstergelerinin programın zaman, maliyet, etkinlik, kalite ve niceliği gibi bütünsel bir resmini çizdiğinden emin olun.

Yönetici Girdisi: Yönetici katılımı, çalışanların öğrenmeye katılımını artırmak için önemlidir. LinkedIn tarafından yürütülen bir anket, yöneticilerin kendilerini doğrudan becerilerini geliştireceğine inandıkları belirli bir programa yönlendirmeleri veya önermeleri durumunda, çalışanların %56'sının eğitimlerine daha fazla zaman harcayacağını belirtti.

Yaratıcılık: Kurumsal eğitim, çalışan bağlılığını artırmak için eğitime eğlenceli, küçük boyutlu ve ilgili etkinliklerin eklenmesinin giderek daha popüler hale geldiği bir yere dönüşüyor. Geleneksel eğitmen tarzı öğrenmeden veya bir powerpoint sunumunda gezinmeye benzer çevrimiçi öğrenme deneyiminden uzaklaşmak, daha yaratıcı olasılıkları keşfetmenize olanak tanır.

Eğitim sonrası: Kuruluşlar, "işe yarayıp yaramadığı" konusunda çok az bilgi sahibi olan çalışan eğitimine her yıl binlerce dolar harcıyor. Öğrenilen yeni kavramları veya yüz yüze geri bildirim oturumlarını gözden geçirmek için kısa dersler veya etkinlikler gibi eğitim sonrası takipleri birleştirmek, kavramların anlaşılmasını ve aktif olarak uygulanmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

 

KURUMSAL EĞİTİMLER

DETAYLI BİLGİ

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

DETAYLI BİLGİ

UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DETAYLI BİLGİ

İÇ DENETÇİ EĞİTİMLERİ

DETAYLI BİLGİ

BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ

DETAYLI BİLGİ

TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ

DETAYLI BİLGİ

İletişim

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Piazza AVM No:69C/222 34846
                                                                                                 Maltepe/İSTANBUL  
  • T : 0850 4660428
  • E : info@icttrendacademy.com.tr