Denetleme Hizmetleri

Şirketinizin ISO standartları gereksinimlerine bağlılığını değerlendirin.

Research

Denetleme Hizmetlerimiz

Ürün ve Hizmet Süreçleriniz Yürürlükteki Standartlara Uygun mu?

Denetimler, bir faaliyetin tanımlanmış bir dizi kriteri karşıladığından emin olmak için yaygın olarak kullanılır. Tüm ISO yönetim sistemi standartları için, yönetim sisteminin ilgili standardın gerekliliklerini, kuruluşun kendi gerekliliklerini ve hedeflerini karşılamasını; verimli ve etkili kalmasını sağlamak için denetimler kullanılır. Standart, bir kuruluşun standarda uyum iddiasında bulunabilmesi için bir “iç denetim” programı planlaması ve yürütmesi gerekir. ICT Trend Academy, iç denetimlerini konunun uzmanlarına yaptırmak isteyen kuruluşlar için özel denetim hizmetleri sunmaktadır.

Denetim Nedir?

Denetim, bir işletme hakkındaki gerçekleri doğrulamak için disiplinli ve titiz bir çabadır. Örneğin, bir denetim, spesifikasyonlara göre çalıştığından emin olmak için bir kalite kontrol sistemini inceleyebilir veya bu kontrollerin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için siber güvenlik kontrollerini test edin. Denetim, bir şirketin kendi iç denetim fonksiyonu tarafından veya şirketin faaliyetlerinin belirli bir bölümünü denetlemek üzere tutulan bir dış denetçi tarafından gerçekleştirilebilir.

İç Denetim Nedir?

İç denetimler, adından da anlaşılacağı gibi, kurumun kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği denetimlerdir. Kuruluşun kendi bünyesinde yetkin ve tarafsız denetçileri yoksa, bu denetimler anlaşmalı bir tedarikçi tarafından yapılabilir. 
 

Üç ana denetim kategorisi vardır:

Süreç Denetimi

Bir süreç denetimi, prosedürlerin önceden belirlenmiş parametreler dahilinde çalışıp çalışmadığını değerlendirir. Söz konusu süreci belirli talimatlar veya kriterler (örneğin bir ISO standardı gibi) ile karşılaştırarak bu standartlara uygunluğu ölçer. Bir süreç incelemesi şunları yapabilir:

Süreç performansını belirlemek için girdileri çıktılara dönüştürmek için ortamı, kullanılan teknikleri (prosedürler, talimatlar), toplanan önlemleri ve kullanılan kaynakları (ekipman, malzemeler, insanlar) inceleyin.

Prosedürler, çalışma talimatları, akış şemaları ve eğitim yoluyla sağlanan süreç kontrollerinin yeterli ve etkili olup olmadığını inceleyin.

Ürün Denetimi

Bir ürün denetiminde, spesifikasyonlara (performans standartları veya müşteri gereksinimleri gibi) uyup uymadığını görmek için belirli bir ürün veya hizmet (donanım, işlenmiş malzemeler veya yazılım gibi) incelenir.

Sistem Denetimi

Bu, bir iş süreci için yönetim sisteminin denetimidir. Temel olarak, bir sistem denetimi, şirketin bir iş sürecini uzun süreler boyunca yönetmek için etkili kontroller uygulayıp uygulamadığını inceler- örneğin, bir şirketin üretim sürecini nasıl tasarladığı ve izlediği.


İÇ DENETİM HİZMETİ VERDİĞİMİZ STANDARTLAR

ISO 27001 BGYS İÇ DENETİM HİZMETİ

DETAYLI BİLGİ

ISO 27701 KVYS İÇ DENETİM HİZMETİ

DETAYLI BİLGİ

ISO 22301 İSYS İÇ DENETİM HİZMETİ

DETAYLI BİLGİ

İletişim

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Piazza AVM No:69C/222 34846
                                                                                                 Maltepe/İSTANBUL  
  • T : 0850 4660428
  • E : info@icttrendacademy.com.tr